Awaria Microsoft Teams. Problemy z logowaniem i dĽwiękiem

Awaria Microsoft Teams. Problemy z logowaniem i dĽwiękiem

Od kilku dni komunikator Microsoft Teams do pracy i nauki zdalnej nie działa poprawnie. Jak informuj± użytkownicy, problemem s± utrudnienia w komunikacji głosowej, poprzez samoistne wył±czanie mikrofonów, nie działa wideo, b±dĽ niektórzy nie mog± się zwyczajnie zalogować do serwisu.
Pierwsze problemy z Microsoft Teams zaczęły się pojawiać wczoraj przed godzin± 8.


Wielki powrót marki Mortal Kombat. Już w kwietniu w kinach.

Kolejna walka przed firm± CD PROJECT RED. Amerykanie nie daj± za wygran±.

comments powered by Disqus
Blog